RPA_brakujące ogniwo_blog - Robotyzacja łańcucha dostaw

RPA – brakujące ogniwo w łańcuchu dostaw

PROGNOZUJE SIĘ, ŻE W CIĄGU NAJBLIŻSZYCH LAT WIĘCEJ NIŻ POŁOWA FIRM ZACZNIE UŻYWAĆ ZAUTOMATYZOWANEJ ROBOTYZACJI PROCESÓW. POZWOLI TO OGRANICZYĆ KOSZTY, SKRÓCIĆ CZAS OBSŁUGI, ZWIĘKSZYĆ WYDAJNOŚĆ I POPRAWIĆ POZIOM ZGODNOŚCI. W SAMYM TYLKO ŁAŃCUCHU DOSTAW JEST SZEREG PROCESÓW, KTÓRE MOŻNA ZAUTOMATYZOWAĆ. Badanie Information Services Group sugeruje, że technologia automatyzacji pozwala na zmniejszenie o 43% zasobów potrzebnych do realizacji procesów od zamówienia do wysyłki. 34% za fakturowanie i 32% za zarządzanie…