Przykłady robotyzacji

Poznaj wybrane procesy, które obsługują nasze roboty w firmach.

Skład konsygnacyjny - proces logistyczny

Przykładowe procesy do robotyzacji:

 • Klient otrzymuje fakturę z wersji PDF oraz Excel.
 • Robot księguje fakturę.
 • W systemie magazynowym robot ustawia zakres dat według faktury i eksportuje listę produktów zdjętych ze stanu magazynu.
 • Następnie robot porównuje każdą pozycje z faktury z listą z magazynu.
 • Jeśli wszystko jest zgodne – robot kończy proces.
 • Jeśli pojawiają się niezgodności – robot raportuje do pracownika koordynującego dokładnie te pozycje, w których pojawiły się rozbieżności.

Eksport morski - ŚLEDZENIE KONTENERA

Przykładowe procesy do robotyzacji:

 • Robot loguje się do wewnętrznego systemu i pobiera dane kontenera.
 • Następnie przechodzi na stronę Portu, wpisuje numer kontenera w wyszukiwarkę strony i pobiera o nim informacje typu: waga, stopka celna, status, przewidywana data odbioru.
 • Robot informacje pobrane ze strony wpisuje do wewnętrznego systemu klienta.
 • Powtarza powyższy proces kilka razy uzupełniając system o nowe monity typu: waga deklarowana i waga rzeczywista. Weryfikuje numer rejestracyjny auta, które jest wyznaczone do odbioru kontenera z portu oraz śledzi kontener tak długo, aż osiągnie on odpowiedni status.
 • U naszego klienta cyfrowy pracownik obsługuje ok. 140 do 180 dziennie tego typu zapytań.

Produkcja stali - windykacja należności

Przykładowe procesy do robotyzacji:

 • Robot loguje się do systemu SAP.
 • Wyszukuje z systemu faktury opóźnione w płatnościach wedle dwóch zakresów dat: od 10 do 31 dni oraz od 31 do 60 dni.
 • Cyfrowy pracownik pobiera z systemu informacje o nieopłaconych fakturach, typu: numer faktury, kwota, data płatności.
 • Następnie robot loguje się na skrzynkę e-mail i wkleja powyższe informacje w odpowiednie miejsca w szablon wiadomości, którą przesyła do zalegającego z płatnością kontrahenta.
 • Proces windykacji jest w całości obsługiwany przez robota.

Dział sprzedaży - Proces obsługi klienta

Przykładowe procesy do robotyzacji:

 • Robot loguje się do systemu CRM i wyszukuje z niego klientów, którzy posiadają starszą wersję sprzedawanego oprogramowania systemu.
 • Cyfrowy pracownik sprawdza w CRM klientów, u których są już prowadzone rozmowy w celu aktualizacji oprogramowania.
 • Kopiuje z CRM dane kontaktowe klientów, którzy nie dostali jeszcze oferty na aktualizację oprogramowania i raportuje handlowcowi gotowość wysłania oferty.
 • Robot loguje się na skrzynkę pocztową i wysyła e-maila z ofertą na nowszą wersję programu.
 • Proces kiedyś wykonywany przez osoby z Biura Obsługi Klienta, dziś całkowicie wykonywane jest przez cyfrowego pracownika.
 • Podczas pierwszego testowego uruchomiania robota wysłał on ok. 50 ofert, z czego sprzedano 20 nowych wersji oprogramowania. Technicznie cyfrowy pracownik może obsłużyć znacznie więcej wysłanych e-maili.

Firma produkcyjna - Proces księgowy

Przykładowe procesy do robotyzacji:

 • Jeden z naszych klientów, globalny producent oświetlenia, otrzymuje od jednego z klientów 2000 faktur miesięcznie.
 • Cyfrowy pracownik loguje się na skrzynkę pocztową.
 • Następnie otwiera wiadomość e-mail i pobiera załącznik wiadomości, który jest fakturą .
 • Z określonych miejsc na fakturze cyfrowy pracownik pobiera kwoty.
 • Loguje się do sytemu księgowego i wpisuje odpowiednie dane z faktury w określone miejsca w systemie księgowym.
 • Robot zapisuje zmiany w systemie i przechodzi do kolejnej faktury zawartej w kolejnej wiadomości e-mail.
 • Dziennie robot może samodzielnie zaksięgować ponad 200 faktur.
 • Przed zatrudnieniem cyfrowego pracownika, aby zaksięgować te faktury, poświęcano na ten proces w firmie cały etat jednego pracownika

Umawianie spotkania - proces rekrutacyjny

Przykładowe procesy do robotyzacji:

 • Robot wpisuje w wyszukiwarce na LinkedIn kryteria zadane przez rekrutera np. programista Java i wyszukuje kandydatów.
 • Weryfikuje sieć kontaktów kandydata, sprawdza w jakiej firmie pracuje, wyklucza te, które mają być pominięte i zawęża listę wyników.
 • Następnie cyfrowy pracownik przegląda i „czyta” profil każdego z kilkuset wybranych kandydatów oraz pobiera wymagane dane, np. doświadczenie i inne według ustalonych kryteriów.
 • Listę przygotowaną przez robota weryfikuje rekruter i ewentualnie jeszcze ją zawęża, a następnie uruchamia robota ponownie.
 • Robot weryfikuje w CRM, czy dany kandydat jest w bazie. Jeśli tak, wysyła mu mailem zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną.
 • Jeśli kandydat nie znajduje się w bazie CRM, cyfrowy pracownik zaprasza go na rozmowę kwalifikacyjną bezpośrednio z profilu LinkedIn firmy rekrutacyjnej.

Partnerzy technologiczni

TECHNOLOGICZNIE I BIZNESOWO WSPIERAJĄ NAS: