RPA FAQ


Pytania, które najczęściej zadają nam nasi potencjalni klienci. 

Czym jest robot?

Robot do automatyzacji procesów back office to oprogramowanie, które porusza się pomiędzy różnymi systemami informatycznymi, podobnie jak człowiek. Tyle tylko, że robot jest pracownikiem cyfrowym, który posiadając loginy i hasła do systemów informatycznych, loguje się w nich i wykonuje te same czynności, które musiałby wykonać człowiek. Ważne jest to, że może on poruszać się swobodnie i bez ograniczeń pomiędzy różniącymi się i niekompatybilnymi systemami informatycznymi, bez konieczności ich integracji.

Po co mi robot?

Robot wykonuje prace powtarzalne i nużące, dzięki czemu uwalnia czas pracownika, który może realizować bardziej twórcze zajęcia, takie jak np.: kontakt z klientem, poznawanie i interpretacja przepisów, wydawanie opinii, podejmowanie decyzji. Są to aktywności, których robot już nie wykona, bowiem są one twórcze i nie dadzą opisać się algorytmem informatycznym. Robot wystawia faktury czy monity, a w tym czasie pracownik skupiający się na ważniejszych zadaniach, tworzy prawdziwą wartość  dla firmy. To jest dobre rozwiązanie dla każdej firmy, bowiem dzięki robotom, zyskują one możliwość obsługi większej liczby klientów w tym samym czasie.

Kto tworzy roboty? Czy można go zrobić samemu? Jak się tworzy robota?

Roboty tworzą firmy informatyczne, natomiast ktoś kto zna bardzo dobrze arkusz Excel, potrafi samodzielnie stworzyć sobie skrypt, który jest już podstawową formą robota. Każdy księgowy używający w swojej codziennej pracy skryptów do automatyzacji, już korzysta z podstawowej wersji robota, bowiem automatyzuje powtarzalne czynności, np. w Revisorze księgowi sami robią sobie skrypt do automatycznej dekretacji faktur (schematy importu i dekretacji).

 

Kiedy mi się to opłaca?

Roboty informatyczne, to pierwsza technologia informatyczna na tyle tania, że stać na nią prawie każdą firmę. Ich koszt zaczyna się od kilku tysięcy PLN i ewentualnie wzrasta w zależności od stopnia ich zaawansowania.

Jeżeli jakiś proces w firmie zajmuje przynajmniej godzinę dziennie, jest powtarzany codziennie, to warto rozważyć robotyzację, bowiem zwraca się ona już w kilka miesięcy od wdrożenia takiego rozwiązania.

Czy taki robot zabierze mi pracę?

„Roboty nie zabiorą pracy księgowemu, ale ją zmienią. Technologia, w tym robotyzacja, pozwoli księgowym nie tylko „robić zdjęcia przeszłości”, ale na podstawie posiadanych danych przewidywać wyzwania podatkowe i księgowe w przyszłości. Robotyka przyspiesza wykonanie zadań i uwalnia zasoby ludzkie w organizacji, umożliwiając przesunięcie ich do bardziej zaawansowanych zadań. W połączeniu z optymalizacją procesów, automatyzacja umożliwia uwolnienie 40-50% zasobów ludzkich w organizacji. W efekcie rośnie poziom zadowolenia klientów, którym taka firma dostarcza usługę szybciej i jest ona lepszej jakości.

Zwiększa się też poziom innowacyjności w firmie, dzięki uwolnionym zasobom ludzkim, poprawie analityki biznesowej i wykonywaniu zadań w czasie rzeczywistym.”

Źrodło: „Robot w służbie księgowości. Roboty nie odbiorą pracy księgowemu, ale ją zmienią”, Raport z badania EY, Styczeń 2018.

JAKIE KORZYŚCI DAJE ROBOT?

Robot zmniejsza koszty obsługi żmudnego i powtarzalnego procesu, który męczy człowieka. Obsługując kilka systemów księgowych czy innych aplikacji na stronach www, wykonuje takie same czynności jak człowiek: loguje się, ściąga pliki, otwiera je, sprawdza dane i wpisuje informacje do dokumentów. Natomiast koszt pracy robota może być 2-krotnie, a w niektórych przypadkach nawet 10-krotnie niższy, niż koszt pracy pracownika przy wystawianiu faktur. Cena roboczogodziny robota to ok. 5 zł, a minimalna stawka za jedną godzinę pracy człowieka w Polsce to obecnie 13,70 zł.

W JAKICH PRZYPADKACH WARTO WDROŻYĆ ROBOTA?

TAK

  • W procesach w 100% deterministycznych.
  • W stabilnym środowisku pracy.
  • Przy powtarzalnych czynnościach, które można opisać algorytmem i zautomatyzować.
  • Przy komplecie wymaganych danych.
  • Przy odpowiednio dużym wolumenie operacji.

NIE

  • Gdy otoczenie procesu jest zmienne.
  • Gdy potrzeba kontaktu z ludźmi.
  • Gdy wymagana jest empatia i indywidualne podejście.
  • Przy rzadko występujących pracach.