Pierwsze kroki w robotyzacji procesów

Jak przygotować wdrożenie robotyzacji w firmie, żeby było ono szybkie i skuteczne?

Ważne przed startem robotyzacji

 1. Przegląd procesów w firmie oraz wybór tych, które są powtarzalne.
 2. Decyzja, czy wdrożenie robota zlecić firmie zewnętrznej, czy zbudować wewnętrzny dział o kompetencjach umożliwiających takie wdrożenie.
 3. Przygotowanie mapy procesu, czyli dokładny opis procesu wybranego do robotyzacji z uwzględnieniem wyjątków, które w nim występują. Jest ona punktem wyjścia do zaprogramowania robota.

Potencjalne wyzwania przy wdrożeniu RPA:

 1. Brak ekspertyzy i wsparcia technicznego, ponieważ robotyzacja nie jest projektem IT.
 2. Przekonanie, że jeśli firma zatrudni kolejne trzy osoby, to robotyzacja nie będzie miała zastosowania.
 3. Niechęć pracowników, obawa przed zastąpieniem etatu.
 4. Wyzwania regulacyjne (zasady bezpieczeństwa, raportowanie, dostęp do systemów).

Jak wybrać proces do robotyzacji? Odpowiedz na pytania:

TAK

 • Proces jest powtarzalny, a jego wykonanie jest żmudne dla pracownika, który wykonuje go ręcznie.
 • Proces jest podatny na błąd ludzki i posiada mało wyjątków.
 • Proces jest podatny na częste zmiany.
 • Proces przetwarza duże ilości danych.

NIE

 • Proces nie jest powtarzalny, a ręczne wykonywanie go przez pracownika nie jest dla niego monotonne. Może warto zrobotyzować inny proces, żeby uwolnić potencjał pracowników.
 • Wystarczy przygotować instrukcję obsługi procesu, żeby go usprawnić.
 • Drobna automatyzacja usprawni przebieg procesu – zautomatyzuj zamiast robotyzować.
 • Proces nie przetwarza dużych ilości danych.

Kiedy robotyzacja procesów się opłaca?

Roboty to pierwsza technologia informatyczna na tyle tania, że stać na nią prawie każdą firmę. 
Ich koszt zaczyna się od kilku tysięcy PLN i zależy od stopnia ich zaawansowania.

Jeżeli jakiś proces w firmie zajmuje przynajmniej godzinę dziennie, jest powtarzany każdego dnia, to warto rozważyć robotyzację, bowiem zwraca się ona już w kilka miesięcy od wdrożenia.